A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Остриківська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Токмацької громади

ПОЛОЖЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» ОСТРИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ТОКМАЦЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата: 13.04.2020 08:41
Кількість переглядів: 195

  1. Загальні положення

 

            1.1. Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області (далі - Центр) — є установою соціального захисту населення, заснованою на комунальній власності  Остриківської сільської ради, що проводить соціальну роботу з особами, сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

            1.2. Повне найменування Центру: Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області.  Скорочена назва: КУ «ЦНСП» Остриківської сільської ради.

            1.3. Місцезнаходження Центру: 71752, Запорізька область, Токмацький район, с. Остриківка, вулиця Остриківська, 78 А.

            1.4. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Остриківською сільською  радою і належить до сфери її управління.

1.5. Центр є юридичною особою, бюджетною установою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства та інших банках, печатку, бланки та штампи із своїм найменуванням.

            1.6. Центр є неприбутковою організацією.

            1.7. Положення про Центр, структуру та чисельність Центру, та фонд оплати праці працівників Центру затверджується Остриківською сільською радою.

            1.8. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим  положенням.

            1.9. Основними принципами діяльності Центру є:

            законність;

            соціальна справедливість;

            доступність та відкритість;

            конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

            додержання і захист прав людини;

            адресність та індивідуальний підхід;

            добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

            комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

            дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

            максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

 

 

  1. Мета та предмет діяльності Центру

 

2.1. Основною метою діяльності Центру є надання соціальних послуг для задоволення соціальних потреб громадян, які проживають на території Остриківської об’єднаної територіальної громади, перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2.2. Основними завданнями Центру є:

            проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб, сімей, дітей та молоді;

           

 

 

             виявлення громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період встановлення їм групи інвалідності, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я), осіб, сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

            здійснення соціального супроводу осіб, сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

            організація, планування та надання соціальних послуг, здійснення інших заходів, зокрема щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

            організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей;

            забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.

            2.3. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

            1) здійснює заходи щодо:

            - виявлення та обліку осіб, сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги:

особи/діти з інвалідністю;

одинокі матері (батьки);

неповнолітні батьки;

особи (у тому числі неповнолітнім), звільнені з установ виконання покарань, засуджені без позбавлення волі, які перебувають під слідством чи на обліку, як правопорушники; особи/сім’ї, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці; особи, які скоїли жорстокість та насильство;

особи похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

особам, які потребують у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям, стихійним лихом, катастрофою і зареєстровані у державній службі зайнятості, як такі, що шукають роботу (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї;

особи/сім’ї з проблемами вживання психоактивних речовин та залежностей;

сім’ї, у яких проживають діти до встановлення ВІЛ-статусу, один із членів сім’ї має позитивний ВІЛ-статус або члени сім’ї, що страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ;

учасники АТО й члени їх сімей, члени сімей загиблих учасників АТО;

внутрішньо переміщені особи.

            контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;

            соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;

            соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням;

            інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

            2) проводить оцінку потреб осіб, сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, обстеження матеріально-побутових умов за їх згодою, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

            3) за результатами оцінки потреб надає послуги з:

            соціального супроводу;

            соціальної профілактики;

            консультування;

            соціальної інтеграції та реінтеграції;

            соціальної адаптації;

            соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

            кризового та екстреного втручання;

            представництва інтересів;

            посередництва (медіації);

            підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю;

            соціального супроводу при працевлаштуванні на робочому місці;

            догляду вдома.

            4) забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом;

            5) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

            6) забезпечує якісне соціальне обслуговування (надання соціальних послуг);

            7) впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);

            8) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає до органу, який його утворив, а також іншим структурам та організаціям за їх запитом;

            9) співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції.

           

  1. Структура Центру

 

3.1. Надання соціальних послуг здійснюється у структурних підрозділах Центру.

3.2. У Центрі утворюються такі структурні підрозділи:

            відділ з надання соціальної допомоги вдома;

            відділ з надання соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді.

3.3. Структурні підрозділи Центру очолюються керівниками, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Центру.

3.4. Структурні підрозділи Центру, у тому числі робочі місця соціальних працівників, соціальних робітників та фахівців із соціальної роботи для більш доступних соціальних послуг населенню громади, утворюються, реорганізуються і ліквідуються на підставі пропозицій директора Центру, підготовлених на основі вивчення потреб у соціальних послугах на території громади.

 

 

 

 

 

 

  1. Права та обов’язки Центру

4.1. Центр має право:

            вносити місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з особами, сім’ями, дітьми та молоддю;

            подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;

            укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

            залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції.

4.2. Для надання соціальних послуг Центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

            Соціальні послуги надаються Центром відповідно до Державних стандартів, затверджених Міністерством соціальної політики України.

            4.3. Центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну допомогу та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, які обслуговуються Центром та поліпшення матеріально-технічної бази Центру.

          4.4. Обов’язки  Центру:

        вести  свою  господарську  діяльність  відповідно  до  Законів  України,  актів  Президента  України,  Кабінету  Міністрів України,  рішень Засновника  та  цього  Положення;

        створювати  для  працівників  центру  належні  і  безпечні  умови праці,  забезпечувати  додержання  законодавства  України  про  працю,  правил  та  норм  охорони  праці,  техніки  безпеки,  соціального  страхування;

        забезпечувати  своєчасну  сплату  податкових  та  інших  обов’язкових  платежів відповідно  до  умов  своєї  господарської  діяльності  та  чинного  законодавства України;

       розробляти  і реалізовувати  кадрову  політику,  контролювати  підвищення  кваліфікації  працівників.

 

5. Фінансова – господарська діяльність територіального центру

 

        5.1 Центр є  неприбутковою установою.

        5.2 Джерелами  формування кошторису Центру  є:

        1)  кошти  місцевих  бюджетів,  що  надходять  у  розмірі,  передбаченому  кошторисом  Центру;

          2) інші  джерела,  не  заборонені  законодавством України.

        5.3 Центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів (сільського бюджету) на соціальний захист населення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

5.4.Центр надає послуги як на безоплатній, так і на платній основі (в межах наявних можливостей), визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку».

         

 

 

           5.5. Центр витрачає кошти за умови суворого дотримання фінансово-бюджетної дисципліни та забезпечення максимальної економії матеріальних цінностей і коштів. Додаткові кошти використовуються на розвиток матеріально-технічної бази Центру, рішення соціальних питань трудового колективу відповідно до чинного законодавства.

        5.6 Кошти  спеціального  фонду,  не  використані Центром у  поточному  році  не  вилучаються  і  використовуються  наступного року.

        5.7  Умови оплати праці працівників Центру та штатна чисельність визначається відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності і типових штатних нормативів чисельності працівників  центру, що встановлюються наказами Міністерства соціальної політики України.

5.8. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності із соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) структурних підрозділів Центру, ревізія фінансово-господарської діяльності Центру проводяться відповідно до законодавства України.

5.9. Центру забороняється проводити розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

  1. Управління Центром

 

6.1. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку на підставі рішення Остриківської сільської ради.

6.2. Директор Центру:

здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень, визнає ступінь відповідальності працівників;

координує діяльність структурних підрозділів Центру;

складає в установленому порядку та подає сільському голові штатний розпис та кошторис витрат Центру;

розробляє і подає на затвердження Остриківській сільській  раді зміни та доповнення до положення про Центр;

затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників;

розпоряджається майном та коштами Центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників Центру відповідно до діючого законодавства;

видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Центру;

утворює в Центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників Центру;

приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Центру;

виконує інші повноваження, передбачені діючим законодавством України.

           

           

 

 

  1. Майно Центру

 

7.1. Майно  Центру  становлять  основні  фонди,  а  також  інші  цінності,  передані  йому Засновником,  вартість  яких  відображається  у  самостійному  балансі  Центру.

7.2 Майно центру  є  комунальною  власністю територіальної  громади в особі Остриківської сільської ради  Токмацького  району.

7.3 Основні  фонди  належать  Центру  на  праві оперативного управління.  На  зазначене  майно не  може  бути  звернено  стягнення  на  вимогу  кредиторів  центру.

7.4. Джерелами формування  майна Центру є:

кошти місцевого бюджету;

кошти та майно, що надходять безоплатно від фізичних та юридичних осіб, безповоротна допомога, добровільні пожертви, благодійні внески організацій, підприємств, фондів та громадян;

власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України;

майно, придбане на підставах, не заборонених законодавством України.

    1. Здійснюючи   право  оперативного  управління,  Центр володіє,  користується  та  розпоряджається  майном,  з  обмеженням  правомочності  розпорядження  щодо  основних  фондів  відповідно  до  чинного  законодавства  України  та  цього Положення.  Основними  фондами центр має  право  розпоряджатися  лише  з  дозволу  Засновника, відповідно  до  встановленого  порядку.

 

8.Соціальні гарантії, облік, звітність

 
        8.1 Питання  соціального  розвитку,  поліпшення  умов  праці,  житла,  здоров’я, оплати  праці,  гарантії  обов’язкового  медичного  страхування  та  соціального  забезпечення  працівників центру вирішуються  відповідно  до  чинного  законодавства України.
        8.2 Центр  здійснює  оперативний  облік  результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає згідно з  вимогами  чинного законодавства України  до  відповідних  органів   статистичну  інформацію щодо  своєї  діяльності.
        8.3 Контроль за організацією діяльності, пов’язаної із наданням  соціальних  послуг,  структурних  підрозділів центру,  проводяться  відповідно  до  законодавства  України.
        8.4  Контроль за статутною діяльністю та  ефективним  використанням  майна,  що  є  спільною  власністю  територіальних  громад, здійснюється  Засновником.
        8.5 Директор   центру несе  персональну  відповідальність  за  додержання  порядку  ведення  й  достовірність  обліку  та  статистичної  звітності.

 
9. Ліквідація та реорганізація

 
        9.1 Ліквідація або реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) здійснюється за рішенням Засновника або суду відповідно до чинного законодавства України.
        У разі ліквідації  центру, який є неприбутковою організацією, активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
        9.2 Ліквідація  центру здійснюється  ліквідаційною  комісією,  яка  утворюється  Засновником  або  органом,  який  прийняв  рішення  про  ліквідацію.  Порядок   і  строки  проведення  ліквідації,  а  також  строк  для  заяви  претензій  кредиторами  визначається  Уповноваженим  органом  або  органом,  який  прийняв  рішення  про  ліквідацію,  згідно  з  чинним  законодавством  України.
       9.3   З  моменту  призначення  ліквідаційної  комісії,  до  неї  переходять  всі  повноваження  по  управлінню центром.  Ліквідаційна  комісія складає  ліквідаційний  баланс  центру  і  подає на  затвердження  органу,  який  її  призначив.  

        9.4 При припиненні діяльності центру  звільненим працівникам гарантується додержання їхніх прав та законних інтересів відповідно до законодавства України.

        9.5 Центр втрачає право юридичної  особи  і  визначається  такою,  що   припинила  існування  з  моменту  виключення  її  з  державного реєстру  України.

  

10 . Заключні положення

 

        10.1 Зміни  та  доповнення  до Положення вносяться  в  порядку,  визначеному  чинним  законодавством  України  та  набувають  юридичної  сили  з  моменту  їх  державної  реєстрації.

 

Секретар сільської ради                                                   С.САВВОН

 

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь