A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Остриківська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Токмацької громади

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області «Про встановлення єдиного податку на території Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області на 2021 рік»

Дата: 27.04.2020 11:46
Кількість переглядів: 143

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

проекту рішення Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області «Про встановлення єдиного податку на території Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області на 2021 рік»

 

         Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області «Про встановлення єдиного податку на території Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області на 2021 рік» підготовлено на виконання норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері  господарської діяльності» та Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2014 № 208 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесенеми  постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151.

      Визначення проблеми

            Частиною 24 пункту 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що  виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються  питання встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України.
             Пунктом 12.3.4. статті 12  Податкового кодексу передбачено, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків. 

Причина виникнення проблеми полягає в тому, що відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо селищна рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Надходження від сплати єдиного податку платниками 1 та 2 групи  до бюджету сільської ради у 2019 році склали  229.52 тис. грн., у 2020 році планується одержати до бюджету 255.56 тис. грн. Прогнозовані надходження до бюджету у 2021 році, в разі прийняття рішення – 282.49 тис. ( прогнозний показник  з урахуванням мінімальної заробітної плати у розмірі 5 003 грн., визначеної згідно з пргнозними показниками міністерства фінансів України). 

Прогнозовані  втрати сільського бюджету при неприйнятті рішення «Про встановлення єдиного податку на території Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області на 2021 рік»   становитимуть 282.49 тис. грн.

Прийняття рішення забезпечує прозорість встановлення ставок податку згідно вимог  пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України в залежності від виду господарської діяльності і групи платників єдиного податку.

Важливість зазначеної проблеми в том, що місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до  бюджету  сільської ради та є його бюджетоформуючим  джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади .

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України, забезпечення дохідної частини  бюджету селищної ради, виконання програм соціально-економічного розвитку  територіальної громади, сільська рада має прийняти рішення «Про встановлення єдиного податку на території Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області на 2021 рік».

 Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що встановлення місцевих податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України є виключною компетенцією місцевих рад.

Вказана проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акту, постільки термін дії рішення сільської ради від 25.06.2019 № 03 «Про встановлення єдиного податку на території Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області  на 2020 рік» закінчується 31.12.2020 року.

Рішення місцевих рад по встановленню місцевих податків та зборів є регуляторним актом і потребує проходження відповідної процедури згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

V

Держава

V

 

Суб'єкти господарювання,

V

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

 

 

II. Цілі державного регулювання

Проект регуляторного акту  спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

- забезпечення  своєчасних надходжень до  бюджету сільської ради з метою його наповнення та  належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від податку при формуванні бюджету;

- встановлення доцільних і обґрунтованих розмірів ставок податку;

- забезпечення відкритості процедури, прозорості дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядку сплати податку;

- врегулювання правовідносин між сільською радою та платниками єдиного податку;

- приведення рішення сільської  ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

3.1. Розглянуті наступні альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1)Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін, не виносити на розгляд сесії і не  приймати рішення про встановлення податку

По закінченню 2020 року рішення втратить чинність, в зв’язку з закінченням терміну дії. Суб’єкти господарювання залишаться  без нормативного акту.  Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту  12.3 статті 12 Податкового кодексу України  податок у 2020 році буде справлятися виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання.  Кодексом визначаються тільки граничні ставки єдиного  податку – для платників 1 групи – до 10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, для платників 2 групи – до 20% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року і не визначається мінімальна ставка податку, при нульовій ставці надходжень  єдиного податку від платників 1-2 груп  до бюджету сільської ради  не буде, очікувані втрати дохідної частини бюджету орієнтовно  становитимуть 282.49 тис. грн.

2) Винести на розгляд сесії і прийняти запропоноване рішення

 

Цей альтернативний спосіб вирішення проблеми:

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції платників єдиного податку 1-2 груп, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Забезпечує прозорість дій влади, врегульовує правовідносини між селищною радою та платниками податку .

Встановлює ставки податку в залежності від виду господарської діяльності.

Забезпечує надходження до дохідної частини сільського бюджету у розмірі 282.49 тис грн. ( залежить від мінімальної зарплати, і  прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановлених на 01.01.2021 року).

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

3.2.1.Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1)Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін, не виносити на розгляд сесії і не  приймати рішення про становлення податку

Відсутні

Відсутні

2) Винести на розгляд сесії і прийняти запропоноване рішення

 

Забезпечує надходження до дохідної частини сільського бюджету у розмірі 282.49 тис. грн. (залежить від мінімальної зарплати,  і прожиткового мінімуму на 1 працездатну особу встановлених на 01.01.2021 року ).

Посилює фінансову спроможність територіальної громади, кошти спрямовуються на виконання плану соціально-економічного та культурного розвитку.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстеження результативності даного регуляторного акта і  його опублікування.

3.2.2.Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1)Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін, не виносити на розгляд сесії і не  приймати рішення про становлення податку

Відсутні

Відсутні

2) Винести на розгляд сесії і прийняти запропоноване рішення

 

Відсутні

Відсутні

3.2.3.Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 0

0

0

37

37

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 0

0

0

100,0

100

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1)Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін, не виносити на розгляд сесії і не  приймати рішення про становлення податку

Суб'єкти господарювання – платники податку1 та 2 групи у 2021 році не будуть сплачувати податок (нульова ставка).

 

Х

2) Винести на розгляд сесії і прийняти запропоноване рішення

 

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів

Витрати пов’язані зі сплатою податку у сумі 282.49 тис. грн.

Часові витрати на ознайомлення з регуляторним актом.

 Кількість платників єдиного податку1-2 груп зменшується протягом останніх трьох років, однак сума надходжень збільшується. Надходження від сплати єдиного податку платниками 1 та 2 групи  до бюджету сільської ради у 2019 році склали  229.52 тис. грн., у 2020 році планується одержати до бюджету  255.56 тис. грн. Прогнозовані надходження до бюджету у 2021 році, в разі прийняття рішення – 282.49 тис. грн.

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

 

Альтернатива 1 «Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін, не виносити на розгляд сесії і не  приймати рішення про становлення податку» Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

В зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього бізнесу, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб’єкта не розраховувалися

 

Альтернатива 2 «Винести на розгляд сесії і прийняти запропоноване рішення» Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

 В зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього бізнесу, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб’єкта не розраховувалися

 

         

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1)Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін, не виносити на розгляд сесії і не  приймати рішення про становлення податку

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню сільського бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати  бюджету в результаті неприйняття рішення  складатимуть: 282,49 тис. грн., що не дозволить профінансувати заходи соціально- економічного та культурного розвитку  територіальної громади  (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

2) Винести на розгляд сесії і прийняти запропоноване рішення

 

 4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей,  забезпечить надходження до дохідної частини бюджету орієнтовно  у сумі  282.49 тис. грн.

 

Рейтинг результатив-ності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1)Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін, не виносити на розгляд сесії і не  приймати рішення про становлення податку

Мала вірогідність покращення інвестиційної привабливості території через мінімальні ставки податку.

 

Бюджетні витрати на адміністрування не передбачені

 

 Останнє місце у рейтингу.  При виборі цієї альтернативи не досягається  мета та цілі державного регулювання, втрати надходжень до бюджету сільської ради  становлять 282.49 тис. грн, що не дозволить фінансувати видатки на виконання заходів програми соціально-економічного розвитку громади. Підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

 

2) Винести на розгляд сесії і прийняти запропоноване рішення

 

1. Сплата податку за обґрунтованими ставками.

2. Прозорість і гласність у процесі розгляду  та встановлення ставок податку.

 

3. Реалізація заходів, передбачених програмою соціально-економічного та культурного розвитку громади за рахунок надходження до бюджету єдиного податку

Витрати на сплату податку суб’єктами господарювання та фізичними особами  відповідно до рішення Остриківської сільської  ради у сумі 282.49 тис. грн.

 

 

 

  Перше місце у рейтингу Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики, забезпечує виконання вимог Податкового кодексу України, рівне для всіх платників податку конкурентне середовище, прозоре встановлення ставок податку.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1)Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін, не виносити на розгляд сесії і не  приймати рішення про становлення податку

Відмова від даної альтернативи. Причиною відмови є наступне:

- альтернатива не відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики,  не забезпечує виконання вимог Податкового кодексу України, рівне для всіх платників податку конкурентне середовище;

- по закінченню 2020 року діюче рішення втратить чинність , так як прийняте лише на рік  і не поширюється на подальші періоди;     

 - дана альтернатива не забезпечує наповнення дохідної частини бюджету сільської ради що є необхідною умовою для виконання  програм соціально-економічного розвитку громади.

Х 

2) Винести на розгляд сесії і прийняти запропоноване рішення

 

 Для досягнення поставлених цілей перевага надається даній альтернативі, що надасть можливість:

- збільшити обсяги видатків на забезпечення повноважень сільської ради, дозволить здійснювати планування надходжень при формуванні бюджету сільської ради;

- сприятиме уникненню конфліктних ситуацій між ОМС та суб’єктами господарювання

- відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики, враховує особливості території та інтереси громадян.

Зміни у Податковому кодексі України, інших законодавчих актів у цій сфері, зміна політичної та економічної ситуації в країні. В такому , з метою зменшення негативних впливів ( збільшення позитивного впливу) будуть вноситься зміни до регуляторних актів сільської ради.

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2, що передбачає  встановлення економічно обґрунтованих ставок податку,  які є посильними для платників податків, та забезпечує фінансову основу самостійності  сільської ради.

Додаткового фінансування введення в дію пропонованого регуляторного акту не потребує, бо здійснюється в межах повноважень органу місцевого самоврядування.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

         1. Розробка проекту регуляторного акту «Про встановлення єдиного податку на території Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області на 2021 рік», обговорення з громадськістю.

2. Оприлюднення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту, проекту регуляторного акту «Про встановлення єдиного податку  на території Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області на 2021 рік» , аналізу регуляторного впливу з метою отримання зауважень та пропозицій.

3. Встановлення ставок єдиного  податку для платників податку 1-2 груп.

4. Отримання висновку постійної депутатської комісії щодо відповідності проекту регуляторного акту вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності»

5.Отримання пропозицій щодо удосконалення проекту регуляторного акту від Уповноваженого органу. В разі необхідності, врахування отриманих пропозицій.

6. Прийняття рішення «Про встановлення єдиного податку на території Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області на 2021 рік»

7. Оприлюднення прийнятого рішення до 15 липня 2020 року у встановлений законом спосіб та надання копії рішення до органів державної фіскальної служби.

8 Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення

 

Визначений механізм і заходи спрямовані на безпосереднє розв’язання проблеми і дозволять наповнювати бюджет сільської ради з дотриманням вимог діючого законодавства.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився через відсутність суб’єктів господарюванню великого та середнього підприємництва, проведено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Виходячи із норм п.5 ст.2 та частини першої ст.3 Бюджетного України бюджетний період для всіх бюджетів становить один календарний рік, що починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Органи місцевого самоврядування, в рамках , визначених Бюджетним та Податковим кодексами України приймають рішення про встановлення місцевих податків лише на наступний рік, відповідно зазначений проект  нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування  на території  сільської ради, строк дії акта – 2020 рік.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АВР, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники

Назва показника

2019 р.

Прогноз 2020 р

Кількість фізичних осіб-підприємців, які  сплачують єдиний податок  ( на 01.01.2020)

37

37

в  т.ч.  платники 1-2 груп

37

37

Надходження єдиного податку в місцевий бюджет від фізичних осіб-підприємців (тис. грн.)

Інформація уточнюється

 

в  т.ч.  платники 1-2 груп

229.52 тис.грн

255.56 тис. грн

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта

Проект рішення оприлюднюється в Інтернеті на сторінці Остриківської ОТГ  та розміщується на інформаційному стенді у приміщенні сільської ради та  старостинського округах. Рівень поінформованості середній.

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

         З огляду на показники результативності, визначені у попередньому розділі аналізу впливу регуляторного акту, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватися статистичним методом ( по даним фінансово-економічного відділу сільської ради  та Токмацької об’єднаної державної податкової інспекції).

        У рамках статистичного методу відстеження проводиться аналіз інформації щодо розміру надходжень до сільського бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Базове відстеження результативності здійснюватиметься з дати набрання чинності цього регуляторного акта протягом 40 робочих днів. Повторне відстеження результативності планується здійснити за три місяці до дня закінчення визначеного строку дії регуляторного акту.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку  населених  пунктів,  інвестиційної  політики,  планування  бюджету, фінансів,  підприємництва  та  торгівлі.

 

 

ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

В зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб’єкта не розраховувалися

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва

В зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб’єкта не розраховувалися

 

Сільський голова                                                                         Н.ІВАШИНА


ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

  1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Інформація отримана у процесі консультування від працівників  Токмацької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, фінансово-економічного відділу сільської ради, представників суб’єктів господарювання. Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "02" квітня 2019 р. по "23" квітня 2020 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Консультаційні зустрічі

              1

Отримання інформації та пропозицій

2

Телефонні консультації

              10

Отримання інформації

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 15 (одиниць), питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив становить 100% (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 0

5

Інші процедури:  податки

229 525

6

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

229 525

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 37

8

Сумарно, гривень

282.49 тис. грн

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

1ч*5003/165=30.32грн 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

8ч*5003/165=242,57 грн 

11

Процедури офіційного звітування
 

(2ч+0,5ч+0,1ч+0,5ч)*

5003/165*1 =121.28

грн

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

 5ч*5003/165=151.60 грн

13

Інші процедури (уточнити)

14

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

545.77

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 37

16

Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

20 193.49

4. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Коригуючі заходи не пропонуються. Тому що даний регуляторний акт не передбачає додаткових для суб’єктів господарювання витрат, які б не передбачалися Податковим кодексом України. Відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад. В разі запровадження компенсаторних механізмів на державному рівні буде проведена повторна оцінка витрат суб'єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.

 

Сільський голова                                                                           Н.ІВАШИНА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь