A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Остриківська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Токмацької громади

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Остриківської сільської ради Токмацького райо

Дата: 27.04.2020 11:49
Кількість переглядів: 184

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

проекту рішення Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області «Про встановлення податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки на території Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області на 2021 рік»

 

         Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області на 2021 рік» підготовлено на виконання норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері  господарської діяльності» та Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2014 № 208 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесенеми  постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151.

        

  1. Визначення проблеми
            Частиною 24 пункту 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що  виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються  питання встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України.
             Пунктом 12.3.4. статті 12  Податкового кодексу передбачено, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків. 

Причина виникнення проблеми полягає тому, що відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Надходження від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету селищної ради за 2019 рік склали 276.76 тис. грн.

Очікувані надходження до бюджету сільської ради за 2020 рік – 308,04 тис. грн. Очікувані надходження до бюджету за 2021 рік, в разі прийняття рішення – 340.38 тис. грн. ( прогнозний показник  з урахуванням мінімальної заробітної плати у розмірі 5003 грн., визначеної міністерством фінансів України). 

Прогнозовані  втрати сільського бюджету при неприйнятті рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області на 2021 рік» - 340.38 тис. грн.

Прийняття рішення забезпечує прозорість встановлення ставок податку згідно вимог підпункту 266.5.1. пункту 266.5. статті 266 Податкового кодексу України в залежності від типу  об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Крім того,  рішенням надаються додаткові пільги по сплаті податку для фізичних осіб, які визначені виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Важливість зазначеної проблеми в том, що місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до  бюджету  сільської ради та є його бюджетоформуючим  джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади .

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України, забезпечення дохідної частини  бюджету сільської ради, виконання програм соціально-економічного розвитку  територіальної громади, сільська рада має прийняти рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області на 2020 рік»

Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що встановлення місцевих податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України є виключною компетенцією місцевих рад.

Вказана проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акту, постільки термін дії рішення сільської ради від 25.06.2019 № 04 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області  на 2020 рік» закінчується 31.12.2020 року.

Рішення місцевих рад по встановленню місцевих податків та зборів є регуляторним актом і потребує проходження відповідної процедури згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

 

Держава

V

 

Суб'єкти господарювання,

V

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

 

 

II. Цілі державного регулювання

 

Проект регуляторного акту  спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

- забезпечення  своєчасних надходжень до  бюджету сільської ради з метою його наповнення та  належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від податку при формуванні бюджету;

- встановлення доцільних і обґрунтованих розмірів ставок податку, надання додаткових пільг мешканцям громади  з урахуванням рівня платоспроможності громадян;

- забезпечення відкритості процедури, прозорості дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядку сплати податку;

- врегулювання правовідносин між сільською радою та платниками податку на нерухоме майно;

- приведення рішення сільської  ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

3.1. Розглянуті наступні альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1)Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін, не виносити на розгляд сесії і не  приймати рішення про становлення податку

 По закінченню 2020 року рішення втратить чинність, в зв’язку з закінченням терміну дії. Суб’єкти господарювання залишаться  без нормативного акту.  Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  податок у 2020 році буде справлятися виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання. Так як Кодексом визначається тільки гранична ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки і не визначається мінімальна ставка податку, то при нульовій ставці надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету сільської ради  не буде, очікувані втрати дохідної частини бюджету орієнтовно  становитимуть 340.38 тис. грн.

2) Винести на розгляд сесії і прийняти запропоноване рішення

 

 Цей альтернативний спосіб вирішення проблеми:

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Забезпечує прозорість дій влади, врегульовує правовідносини між сільською радою та платниками податку на нерухоме майно.

Встановлює  пільги для фізичних осіб в залежності від їх майнового стану та рівня доходів.

Встановлює ставки податку в залежності від типу об’єкту нерухомості.

Забезпечує надходження до дохідної частини сільського бюджету у розмірі 340.38 тис. грн. ( залежить від мінімальної зарплати, встановленої на 01.01.2021 року).

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

3.2.1.Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1)Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін, не виносити на розгляд сесії і не  приймати рішення про становлення податку

Відсутні

Відсутні

2) Винести на розгляд сесії і прийняти запропоноване рішення

 

Забезпечує надходження до дохідної частини сільського бюджету у розмірі 340.38 тис. грн. ( залежить від мінімальної зарплати, встановленої на 01.01.2021 року).

Посилює фінансову спроможність територіальної громади, кошти спрямовуються на виконання плану соціально-економічного та культурного розвитку.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстеження результативності даного регуляторного акта і  його опублікування.

3.2.2.Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1)Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін, не виносити на розгляд сесії і не  приймати рішення про становлення податку

 Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту12.3 статті 12 Податкового кодексу України  податок буде справлятися виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку. Податковим  Кодексом не визначена мінімальна ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ,відповідно при нульовій ставці громадяни не сплачуватимуть податок.

Відсутні

2) Винести на розгляд сесії і прийняти запропоноване рішення

 

1.Фізичні особи отримують 100 відсоткову пільгу по сплаті податку на : будівлі нежитлові (12), які належать до допоміжних господарських (присадибних) будівель та споруд (сараї, хліви, гаражі (наземні й підземні), літні кухні, майстерні, вбиральні, душові, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо).

2.Отримують 100 відсоткову пільгу наступні категорії фізичних осіб( за умови, що сума доходу на члена сім’ї не перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, що підтверджується відповідними документами):

-інваліди першої і другої групи;

-фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

-учасники АТО та локальних війн,  ветерани війни (в т.ч. ветерани АТО та локальних війн) та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- особи, які належать до постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені до категорії 1 згідно ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

- пенсіонери за віком.

3. Вирішення  соціальних проблем громади за рахунок надходжень до бюджету сільської ради від сплати податку.

Більш захищені верстви населення будуть сплачувати  податок за ставками згідно рішення.

3.2.3.Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 0

0

0

17

17

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 0

0

0

100

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1)Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін, не виносити на розгляд сесії і не  приймати рішення про становлення податку

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2021 році не будуть сплачувати податок (нульова ставка).

 

Х

2) Винести на розгляд сесії і прийняти запропоноване рішення

 

Регуляторним актом визначені об’єкти нерухомості, що не є об’єктами оподаткування відповідно до підпункту 266.2.2. пункту 266.2 статті 266 податкового кодексу України.

Відповідно до підпункту  266.4.1. п. 266.4 статті 266 Податкового кодексу України встановлено пільги зі сплати податку. 

Суб’єкти господарювання мають змогу прийняти участь в обговорені проекту рішення, їх пропозиції щодо розмірів ставок враховано.

 

Витрати пов’язані зі сплатою податку у сумі 340.38 тис. грн

Часові витрати на ознайомлення з регуляторним актом.

В проекті рішення ставки податку визначені в ході обговорення з суб'єктами господарювання задля врахування податкового навантаження та їх платоспроможності.

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

 

Альтернатива 1 «Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін, не виносити на розгляд сесії і не  приймати рішення про становлення податку» Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

В зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього бізнесу, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб’єкта не розраховувалися

 

Альтернатива 2 «Винести на розгляд сесії і прийняти запропоноване рішення» Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

 В зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього бізнесу, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб’єкта не розраховувалися

 

         

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результатив-ності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1)Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін, не виносити на розгляд сесії і не  приймати рішення про становлення податку

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Рішення про встановлення податку на нерухоме майно на 2020 рік буде діяти для фізичних осіб – платників податку і в 2021 році, але воно втратить силу у 2021 році для суб’єктів господарювання, які будуть сплачувати податок за мінімальними ставками, частина з них втрачають додаткові пільги. Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту12.3 статті 12 Податкового кодексу України  податок буде справлятися виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання у 2021 році. Так як Кодексом не визначена мінімальна ставка податку на нерухоме майно, то при нульовій ставці очікувані втрати дохідної частини бюджету орієнтовно  становитимуть 340.38 тис. грн , що значно погіршить фінансування заходів, передбачених програмою соціально-економічного та культурного розвитку громади.

2) Винести на розгляд сесії і прийняти запропоноване рішення

 

 4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей,  забезпечить надходження до дохідної частини бюджету орієнтовно  у сумі  340.38 тис.  грн.

 

Рейтинг результатив-ності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1)Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін, не виносити на розгляд сесії і не  приймати рішення про становлення податку

Вірогідність покращення інвестиційної привабливості території через мінімальні ставки податку.

 

Витрати, пов’язані зі сплатою податку за мінімальними ставками.

 

 Останнє місце у рейтингу.  При виборі цієї альтернативи не досягається  мета та цілі державного регулювання, втрати надходжень до бюджету сільської ради  становлять 340.38 тис. грн., що не дозволить фінансувати видатки на виконання заходів програми соціально-економічного розвитку громади.

2) Винести на розгляд сесії і прийняти запропоноване рішення

 

1.Фізичні особи отримують 100 відсоткову пільгу по сплаті податку на : будівлі нежитлові (12), які належать до допоміжних господарських (присадибних) будівель та споруд (сараї, хліви, гаражі (наземні й підземні), літні кухні, майстерні, вбиральні, душові, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо).

2.Отримують 100 відсоткову пільгу наступні категорії фізичних осіб( за умови, що сума доходу на члена сім’ї не перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, що підтверджується відповідними документами):

- інваліди першої і другої групи;

- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

- учасники АТО та локальних війн,  ветерани війни (в т.ч. ветерани АТО та локальних війн) та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- особи, які належать до постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені до категорії 1 згідно ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

- пенсіонери за віком.

3. Сплата податку за обґрунтованими ставками.

4. Прозорість і гласність у процесі розгляду  а встановлення ставок податку. Пільг по сплаті податку.

5. Реалізація заходів, передбачених програмою соціально-економічного та культурного розвитку громади.

Витрати на сплату податку суб’єктами господарювання та фізичними особами  відповідно до рішення Остриківської сільської  ради у сумі 340.38 тис.грн.

 

 

 

 

  Перше місце у рейтингу Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики, забезпечує виконання вимог Податкового кодексу України, рівне для всіх платників податку конкурентне середовище, прозоре встановлення ставок податку.

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1)Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін, не виносити на розгляд сесії і не  приймати рішення про становлення податку

Відмова від даної альтернативи. Причиною відмови є наступне:

- альтернатива не відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики,  не забезпечує виконання вимог Податкового кодексу України, рівне для всіх платників податку конкурентне середовище;

- по закінченню 2020 року діюче рішення втратить чинність , так як прийняте лише на рік  і не поширюється на подальші періоди;     

 - дана альтернатива не забезпечує наповнення дохідної частини бюджету сільської ради що є необхідною умовою для виконання  програм соціально-економічного розвитку громади.

Х 

2) Винести на розгляд сесії і прийняти запропоноване рішення

 

 Для досягнення поставлених цілей перевага надається даній альтернативі, що надасть можливість:

- підтримати окремі категорії малозабезпечених громадян через встановлення додаткових пільг;

- збільшити обсяги видатків на забезпечення повноважень селищної ради, дозволить здійснювати планування надходжень при формуванні бюджету сільської ради;

- сприятиме уникненню конфліктних ситуацій між ОМС та суб’єктами господарювання

- відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики, враховує особливості території та інтереси громадян.

Зміни у Податковому кодексі України, інших законодавчих актів у цій сфері, зміна політичної та економічної ситуації в країні. В такому випадку, з метою зменшення негативних впливів ( збільшення позитивного впливу) будуть вноситься зміни до регуляторних актів сільської ради.

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2, що передбачає  встановлення економічно - обґрунтованих ставок податку,  які є посильними для платників податків, та забезпечує фінансову основу самостійності  сільської ради.

Додаткового фінансування введення в дію пропонованого регуляторного акту не потребує, бо здійснюється в межах повноважень органу місцевого самоврядування.

Для фізичних і окремих категорій фізичних осіб з введенням в дію пропонованого акту збільшиться розмір податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки через прогнозоване збільшення мінімальної заробітної плати.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

         1.Розробка проекту регуляторного акту «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області на 2020 рік», обговорення з громадськістю.

2. Оприлюднення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту, проекту регуляторного акту «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області на 2021 рік» , аналізу регуляторного впливу з метою отримання зауважень та пропозицій.

3. Встановлення ставок по податку для об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.

4. Встановлення ставок по податку для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.

5. Встановлення додаткових пільг по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

6. Отримання висновку постійної депутатської комісії щодо відповідності проекту регуляторного акту вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності»

7.Отримання пропозицій щодо удосконалення проекту регуляторного акту від Уповноваженого органу. В разі необхідності, врахування отриманих пропозицій.

8. Прийняття рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області на 2020 рік»

9. Оприлюднення прийнятого рішення до 15 липня 2020 року у встановлений законом спосіб та надання копії рішення до органів державної фіскальної служби.

10. Здійснення моніторингу надходжень до місцевого бюджету коштів від цього податку.

Визначений механізм і заходи спрямовані на безпосереднє розв’язання проблеми і дозволять наповнювати бюджет селищної ради з дотриманням вимог діючого законодавства.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився через відсутність суб’єктів господарюванню великого та середнього підприємництва, проведено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Виходячи із норм п.5 ст.2 та частини першої ст.3 Бюджетного України бюджетний період для всіх бюджетів становить один календарний рік, що починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Органи місцевого самоврядування, в рамках , визначених Бюджетним та Податковим кодексами України приймають рішення про встановлення місцевих податків лише на наступний рік, відповідно зазначений проект  нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування  на території  селищної ради, строк дії акта – 2021 рік.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

Назва показника

2020 р.

Прогноз 2021 р

Кількість  юридичних осіб, які  сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

6

6

Кількість фізичних осіб, які  сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

11

11

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в місцевий бюджет від юридичних осіб (тис. грн.)

245.92

271.74

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в місцевий бюджет від фізичних осіб (тис. грн.)

30.84

34.08

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта

Проект рішення оприлюднюється в Інтернеті на Сторінці ostrykivska-gromada.gov.ua  та розміщується на інформаційному стенді у приміщенні сільської ради та  старостинського округу. Рівень поінформованості середній.

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

         З огляду на показники результативності, визначені у попередньому розділі аналізу впливу регуляторного акту, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватися статистичним методом ( по даним фінансового відділу сільської ради  та Токмацької об’єднаної державної податкової інспекції).

        У рамках статистичного методу відстеження проводиться аналіз інформації щодо розміру надходжень до сільського бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Базове відстеження результативності здійснюватиметься з дати набрання чинності цього регуляторного акта протягом 40 робочих днів. Повторне відстеження результативності планується здійснити за три місяці до дня закінчення визначеного строку дії регуляторного акту.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено постійною комісією сільської ради з питань соціально-економічного розвитку  населених  пунктів,  інвестиційної  політики,  планування  бюджету, фінансів,  підприємництва  та  торгівлі.

 

 

 

Сільський голова                                                                             Н.ІВАШИНА


ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

  1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Інформація отримана у процесі консультування від працівників  Токмацької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, фінансово-економічного відділу сільської ради, представників суб’єктів господарювання. Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "01" квітня 2019 р. по "10" квітня 2019 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Круглі столи

              1

Отримання інформації

2

Телефонні консультації

              8

Отримання інформації

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 17 (одиниць), у тому числі  мікропідприємництва 6 (одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив становить 100% (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 0

5

Інші процедури:  податки

13 197

6

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

13 197

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 17

8

Сумарно, гривень

250 756

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

2ч*4173/165*2=101,16грн 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

6ч*4173/165=151,74грн 

11

Процедури офіційного звітування

2,0ч*4173/165*2=101,16 грн 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

 14ч*4173/165=354,07 грн

13

Інші процедури (уточнити)

14

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

908,13

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

6

16

Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

5448,78

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури. Прийняття цього регуляторного акту не передбачає створення нового виконавчого органу ( або нового структурного підрозділу діючого органу).

4. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Корегуючі заходи не пропонуються. Тому що даний регуляторний акт не передбачає додаткових для суб’єктів господарювання витрат, які б не передбачалися Податковим кодексом України. Відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад. В разі запровадження компенсаторних механізмів на державному рівні буде проведена повторна оцінка витрат суб'єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.

 

Сільський голова                                                                           Н.ІВАШИНА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь