A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Остриківська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Токмацької громади

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Дата: 02.07.2020 12:16
Кількість переглядів: 97

                            Звіт про проведення зовнішньої оцінки

        якості надання соціальних послуг КУ «Центр надання соціальних послуг»       

                      населенню Остриківської обєднаної територіальної громади.

                                                                                       

       На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2013 року № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» розпорядженням Остриківського сільського голови від 29.05.2020 року № 82 А «Про проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг» створена комісія (далі – комісія) з проведення зовнішньої оцінки надання соціальних послуг особам, які перебувають на обслуговуванні у КУ « Центр наданн соціальних послуг» Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області. Директором КУ «Центр надання соціальних послуг» затверджений план заходів по проведенню зовнішньої оцінки якості соціальних послуг від 29.05. 2020 року № 10; організовано і проведено зовнішню оцінку якості соціальних послуг, які надаються КУ «Центр надання соціальних послуг» (далі – Центр).

     Комісією було визначено соціальні послуги для проведення оцінки якості, а саме:

     - послуга з догляду вдома.

 

     Під час проведення оцінки якості соціальних послуг застосовувалися наступні показники якості:

     - доступність та відкритість інформації про соціальну послугу, умов та порядку її отримання;

     - своєчасність та дотримання строків і терміни надання соціальних послуг;

     - повага та гідність до отримувача соціальних послуг;

     - професійність соціальних працівників;

     - адресність та індивідуальний підхід;

     - результативність (рівень задоволеності соціальною послугою);

     - проведення опитування та анкетування отримувачів та надавачів соціальної послуги.

     Застосовувались наступні методи оцінки якості: вивчення документації, в тому числі особові справи отримувачів послуг, статистичні звітності, інформація про діяльність Центру, інформаційні заходи, спостереження, анкетування, проводились бесіди/ співбесіди.

     Основним завданням  Центру є постійна робота по виявленню громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування і  потребують постійної сторонньої допомоги та надання різних видів соціальних послуг.

Послуга  догляд вдома

     Станом на 26.06.2020  року  у КУ «Центр надання соціальних послуг» на обслуговуванні  перебуває 26 осіб, із них всі 26 осіб отримують  соціальну послугу догляду вдома .

За руховою активністю отримують догляд вдома:

з ІІІ групою рухової активності 15 осіб;

з ІV групою рухової активності 10 осіб;

з V групою рухової активності 1 особа.

     КУ «Центр надання соціальних послуг»  проводить свою роботу відповідно до  Державного стандарту соціальної послуги догляду вдома .

    Щотижня проводяться наради на яких соціальних працівників ознайомлюють зі змінами в законодавстві, вирішуються робочі моменти та інше.

Також, соціальні робітники проводять самооцінку своєї діяльності, результати якої щотижнево обговорюються на виробничих нарадах.

Результати організації та проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг КУ «центр надання соціальних послуг»  населенню Остриківської сільської ради, наведені нижче.

 

Таблиця 1. Статус кількісних показників надання соціальної послуги  догляд вдома.

Кількісний показник

СТАТУС

 

«добре»«задовільно»«незадовільно»

 

від 80% до 100%від 51% до 79%від 0% до 50%

Результати розгляду скарг

добре

Частка задоволених звернень про отримання соціальних послуг

добре

Частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації

задовільно

Частота здійснення моніторингу якості надання соціальних послуг

добре

Відповідність встановлених показників якості отриманим у ході контролю

добре

Таблиця 2. Оцінка кількісного показника «кількість скарг»

 Кількість

Відсоткові еквіваленти

статус

0

0%

добре

 

Таблиця 3. Оцінка показників забезпечення якості соціальної  послуги  догляд вдома

Якісний показник

СТАТУС

 

«добре»«задовільно»«незадовільно»

 

від 80% до 100%від 51% до 79%від 0% до 50%

Доступність та відкритість

добре

Своєчасність

добре

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

добре

Професійність соціальних працівників

добре

Адресність та індивідуальний підхід

добре

Результативність

добре

 

 

1.Оцінка кількісних показників соціальної послуги догляду вдома.

  • кількість скарг від отримувачів соціальної послуги за звітний період  до Центру не надходило. Статус – «добре»;
  • частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома протягом кварталу-85%. Статус – «добре»;
  • відповідність встановлених показників якості отриманих у ході контролю – 90%. Статус – «добре».

Таким чином, для кількісних показників надання соціальної послуги догляду вдома переважає статус «добре». Отже для оцінювання кількісного показника якості соціальної послуги догляд вдома в цілому присвоюється узагальнений статус «добре».

2.Оцінка якісних показників соціальної послуги догляду вдома, що передбачені Державним стандартом догляду вдома.

2.1. Показник «адресність та індивідуальний підхід». Критерії оцінювання:

– наявність визначення індивідуальних потреб отримувача – всі особові справи отримувачів соціальної послуги догляду вдома (26) містять картки визначення (оцінювання) індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг) та визначений ступінь індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги у наданні соціальної послуги вдома. Відсотковий еквівалент складає 100%;

– складання індивідуального плану, що підписується отримувачем та КУ «Центр надання соціальних послуг» Остриківської сільської ради та відповідає його визначеним індивідуальним потребам, забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги  догляду вдома – індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, складені відповідно до визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складалися та узгоджувалися з кожним отримувачем соціальної послуги та директором Центру. Індивідуальний план складався за формою згідно із додатком 3 Державного стандарту у двох примірниках та підписувався отримувачем соціальної послуги і директором КУ «Центр надання соціальних послуг» Остриківської сільської ради. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувача соціальної послуги, другий – в особовій справі отримувача.

Індивідуальний план переглядається відповідно до вимог Державного стандарту послуги догляду вдома, за потреби вносяться зміни у договори. Відсотковий еквівалент складає 100%.

Узагальнений статус показника «адресність та індивідуальний підхід» – 100%, що відповідає статусу «добре».

2.2. Показник «результативність». Критерії оцінювання:

– рівень задоволення індивідуальних потреб отримувачів  (за оцінками отримувачів соціальної послуги) – протягом періоду проведення опитування 26 громадян  були опитані, які отримують послугу догляд вдома. З них всі 26 повністю задоволені роботою соціальних робітників. Відсотковий еквівалент складає 100%;

– вирішення проблемних питань отримувачів  (покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась) – отримувачі соціальної послуги догляду вдома констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась. Відсотковий еквівалент складає 100%;

– проведення опитувань, збору відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги вдома (рівень подолання або мінімізації наслідків складних життєвих обставин отримувачами соціальних послуг) – в ході перевірок роботи соціальних робітників, проведення зовнішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг проводились опитування отримувачів соціальної послуги догляду вдома щодо якості надання соціальної послуги. Відсотковий еквівалент складає 100%;

Узагальнений статус показника «результативність» 99%, що відповідає статусу «добре».

2.3. Показник «своєчасність». Критерії оцінювання:

– прийняття рішення щодо надання соціальної послуги догляду вдома, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома у встановлений строк (дотримання максимальних строків, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 та Державного стандарту догляду вдома) – прийняття рішень проводяться у терміни визначені Державним стандартом догляду вдома протягом одного календарного дня з дня звернення. Визначення індивідуальних потреб та складання індивідуальних планів протягом 5 календарних днів з дня отримання звернення. Відсотковий еквівалент складає 100%;

– строки та терміни надання соціальної послуги – відповідають зазначеним у договорі, графіку відвідувань та індивідуальному плану. Відсотковий еквівалент складає 100%.

Узагальнений статус показника «своєчасність» – 100%, що відповідає статусу «добре».

2.4. Показник «доступність та відкритість». Критерії оцінювання:

– наявність приміщень, що відповідають санітарним та протипожежним вимогам – приміщення відповідає санітарним та протипожежним вимогам, згідно з вимогами чинного законодавства. Відсотковий еквівалент складає 100%;

– наявність спеціально обладнаних місць для паркування транспортних засобів, пандусів, інших пристосувань для безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги до суб’єкта, що надає соціальну послугу – приміщення  облаштоване пандусом, відповідно до державних будівельних норм та всіма необхідними пристосуваннями для безперешкодного доступу. Відсотковий еквівалент складає 100%;

– наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги – відділенням постійно проводиться робота по інформуванню потенційних отримувачів про наявні послуги. Відповідна інформація розміщена на інформаційних стендах, фахівцями відділення проводяться профілактичні бесіди серед отримувачів послуг. Відсотковий еквівалент складає 100%.

Узагальнений статус показника «доступність та відкритість» – 100%, що відповідає статусу «добре».

2.5. Показник «повага до гідності отримувача соціальної послуги». Критерії оцінювання:

– відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги (скарги та претензії від отримувачів) –  до відділення скарг від отримувачів соціальних послуг не надходило. 26 опитаних отримувачів  соціальних послуг задоволений ставленням до себе соціальними робітниками. Відсотковий еквівалент складає 100%;

– наявність у договорі про надання соціальної послуги догляду вдома положень щодо дотримання принципу конфіденційності – з усіма отримувачами (26) укладено договори про надання соціальних послуг, в яких зазначені права та обов’язки отримувача та надавача. У договорі про соціальне обслуговування передбачено, що працівники Центру зобов’язуються бути ввічливими та коректними у спілкуванні з отримувачем при виконанні своїх посадових обов’язків, дотримуватися конфіденційності в роботі з інформацією, отриманою в процесі виконання службових обов’язків працівниками. Вживаються заходи щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та конфіденційності інформації щодо отримувачів послуги. Відсотковий еквівалент складає 100%;

– повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них – соціальні робітники у своїй роботі використовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувача соціальної послуги) та з повагою ставляться до віку, статі отримувачів соціальної послуги, провадять свою діяльність до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них. Фактів негуманних і дискримінаційних щодо отримувачів соціальної послуги не було. Відсотковий еквівалент складає 100%.

Узагальнений статус показника «повага до гідності отримувача соціальної послуги» – 100%, що відповідає статус «добре».

2.6. Показник «професійність». Критерії оцінювання:

– штатний розпис – штатний розпис сформовано відповідно до законодавства України .

– наявність затверджених посадових інструкцій – на кожного працівника розроблена з урахуванням вимог «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 80 «Соціальні послуги»,  затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.2005 № 324 зі змінами та доповненнями та затверджена директором КУ «Центр надання соціальних послуг» Остриківської сільської ради. Відсотковий еквівалент складає 100%;

– наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та проходження обов’язкових медичних оглядів – всі соціальні робітники мають особисті медичні книжки та пройшли обов’язковий медичний огляд. Відсотковий еквівалент складає 100%;

– наявність графіку проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг – у відділенні проводяться наради з інформування персоналу щодо чинного законодавства та організації їх роботи відповідно до затвердженого плану. Відсотковий еквівалент складає 100%.

Узагальнений статус показника «професійність» 100%, що відповідає статусу «добре».

Узагальнений статус якісних показників соціальної послуги догляду вдома – «добре».

Підводячи підсумки, на підставі аналізу показників діяльності з надання соціальних послуг на засіданні комісії із зовнішньої оцінки якості соціальних послуг у КУ «Центр надання соціальних послуг» населенню Остриківської обєднаної територіальної громади шляхом переважаючих узагальнених даних відсотковий еквівалент в цілому складає 97% та відповідає статусу «добре».

Голова комісії:                                                                           Івашина Н.М.

Члени комісії:                                                                             Саввон С.Д.

                                                                                                     Войтенко В.Ю.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь